Okul Genel Duyurular

Bu etkinlikte, toplumumuzda yaşayan ve bir engeli olan insanların yaşamını kolaylaştıran ya da zorlaştıran örnekleri gözler önüne serecek fotoğraflar çekmenizi istiyoruz.

Bu tema çerçevesinde katılımcıların; engelli bireylerin yaşadığı istihdam sorunlarına, kent yaşamına ilişkin engellere, güncel sorunlara odaklanması arzu edilmektedir.

Etkinliğimiz, birlikte yaşama kültürünün gelişimi için güncel sorunlara değinme amacı taşımaktadır.